Chicken (Gà)

G1 Curry Chicken (Cà Ri Gà) Chicken with
mixed veggies in lemongrass and spicy sauce $10.95
G1 Chicken Brocolli (Gà Xào Bông Cải) $10.95
G2 Chicken Vegetable (Gà Xào Rau) $10.95
G3 Ginger Chicken (Gà Xào Gừng) $10.95
*G4 Lemongrass Chicken (Gà Xào Sả Ớt) $10.95
*G5 Tamarind Chicken (Gà Ram Me) $10.95
*G6 Basil Chicken (Gà Xào Rau Quế) $10.95
G8 Chicken Hot Pot(Gà Tây Cầm)
Dry mushroom, green and yellow onion $10.95
* Indicate Hot & Spicy

Comments are closed.