Beef (Bò)

E1 Beef Vegetable (Bò Xào Rau) $10.95
*E2 Lemongrass Beef (Bò Xào Sả Ớt) $10.95
*E3 Curry Beef (Cà Ri Bò) $10.95
E4 Beef Eggplant (Bò Xào Cà Tím) $10.95
E5 Beef Broccoli (Bò Xào Bông Cải) $10.95
E6 Beef Hot Pot (Bò Tây Cầm) $10.95

Comments are closed.